Deneme Veri Tabanı Erişimi
7.05.2024

Veri Tabanı Adı:  The American Society of Mechanical Engineers (ASME)

İçerik:  Makine mühendisliği ve ilgili konularda ASME'nin dergi ve bildirilerine tam metin erişim sağlar. Dergilerin tümüne 1970 yılından günümüze, konferans tutanaklarına 2008 yılından günümüze tam metin erişilmektedir.

Erişim Linki: https://asmedigitalcollection.asme.org/

Erişim Tarihi: 07.05.2024 – 31.05.2024