Koleksiyon

Kitap Koleksiyonu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 144352 basılı, 282758 elektronik olmak üzere 427110 kitap bulunmaktadır.

Referans-Rezerv koleksiyonunda istatistiksel bilgi veren kaynaklar, haritalar, atlaslar, sözlükler, ansiklopediler, el kitapları, bibliyografik kaynaklar, biyografik kaynaklar, rehberler, üniversite katalogları, standartlar, almanaklar olmak üzere yaklaşık 6576 referans materyali yer almaktadır. Ayrıca Tez Bölümümüzde ise 6833 adet yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.

Basılı kaynaklar Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne göre sınıflandırılmakta ve açık raf sisteminde hizmete sunulmaktadır.

Bu sistemde disiplinler, ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder.

Koleksiyondaki basılı ve elektronik kitaplara kütüphane kataloğu OPAC (Online Public Access Catalog) aracılığı ile erişilebilir.

 

Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Süreli yayın koleksiyonunda ise 10235 adet ciltli dergi bulunmaktadır. Bunun dışında aboneliği devam eden (güncel ve akademik) 55 adet derginin son sayıları salonlarımızda sergilenmektedir.  

Kütüphanemize basılı satın alınan dergilerin yanında, elektronik ortamda da dergiye ulaşımı sağlayan veri tabanlarına abone olunmaktadır.

ESOGÜ Merkez Kütüphanesinin abone olduğu 45 veri tabanından, 54098 adet dergiye 4.900.00 teze ve 28275 adet elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir.