Katalog Tarama

Katalog tarama için tıklayınız.

Veritabanı Tarama

19 Mayıs Çalışma Saatleri
13.05.2024

 

KÜTÜPHANEMİZ 19 MAYIS ATATÜR’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NEDENİYLE;

19.05.2024 TARİHİNDE SAAT 08:00’ DE HİZMETE KAPANACAK,

20.05.2024 TARİHİNDE SAAT 08:00’DE HİZMETE AÇILACAKTIR.

Wiley “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Modeli
7.04.2023

Wiley “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Modeli

Bildiğiniz üzere, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley
yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağlamaktasınız. Bir erişim (Read)
anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku &
Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür.
Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE)
Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine
erişim sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of
Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu Wiley Hibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç)
“Research Article”, “Review Article”, “Data Article” ve “Rapid Publicaition” türündeki yayınları AE
desteği kapsamında olacaktır. EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley
dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC)
ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.
Söz konusu anlaşma kapsamında "yıllık AE makale yayımlama kotası" bulunmaktadır. Son beş
yıllık verilere bakıldığında, anlaşma kapsamındaki AE makale kotalarının, TR adresli Wiley yayınlarının
yarıdan fazlasını karşılayacağı öngörülmektedir.
Yıllık AE makale yayımlama kotasının bitmesi durumunda, ilgili yayının yazarı, makalesini AE
olarak yayımlatmak isterse APC ücretini kendisinin ya da fon sağlayıcı kurumunun ödemesi
gerekmektedir.
Anlaşma şartlarına göre kurumlar için bir “AE makale kota tahsisi” yapılmayacaktır. Söz konusu
dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer”
kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması
durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir.
AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesi ilişiktedir ve ayrıca EKUAL Web sayfasından
da duyurulacaktır.
AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak; hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve
sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında
gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır.
Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı
olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması
ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir.
Not: araştırmacılar, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e
makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay
süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.

Wiley Erişime Açık EKUAL Dergi Listesi 2023

Wiley AE Eğitim Programı 2023 Oku ve Yayımla docx

Wiley Gold&Hybrid Q1&Q2_AE_Desteği_Yapılacak_Dergi_Listesi_2023