Misyon - Vizyon

Misyon

 Hizmet sunduğu üniversite bilim insanlarının her türlü bilimsel bilgi ihtiyaçlarını çok çeşitli kanallar üzerinden karşılamayı; günümüz dünyasında hayati öneme sahip ‘bilgiye erişimi’ üniversite içinde en hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirmeyi yurtiçi ve yurtdışı kütüphaneler ve bilgi merkezleriyle işbirliği ve iletişimi geliştirmek, Kaliteli kütüphane anlayışına hizmet için personelde uzmanlık, beceri, bağlılık ve yaratıcılık ruhunu oluşturmak, teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamayı kendisine misyon edinmiş bulunmaktadır.

Vizyon

 Çağdaş teknoloji olanaklarını uygun koşullarda kullanarak Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel mükemmeliyetçiliği hedefleyen bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmesini desteklemek. evrensel ölçekte örnek bir bilgi merkezi olmaktır.