Kütüphane Kuralları

Kütüphane Genel Kullanım Kuralları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde çalışmakta olan akademik ve idari personel, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunlar derneği üyeleri, protokol yapılan üniversitelerin akademik personeli ve lisansüstü öğrencileri kütüphanenin doğal üyeleridir.

Kütüphane kullanımında uyulması gereken genel kurallar;

a) Kütüphane binası, okuma salonları ve koridorlarda su hariç yiyecek ve içecek tüketilmez.

b) Kütüphane binası içersinde cep telefonuyla konuşulmaz.

c) Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılmaz.

ç) Kullanıcılar, kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.

d) Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz.

e) Kütüphane kapanmadan on beş dakika önce, ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.

f) Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.

g) Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.

ğ) Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, sandalye, masa v.b.) zarar veren kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

h) Bilgi kaynaklarının, izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

ı) Üyeler, ilk kullanımda kütüphane kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri, zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.