Dış Paydaş Listesi
  • YÖK

  • ÖSYM 

  • Kamu Kurum Kuruluşları

  • Belediyeler

  • Vakıflar

  • Yerli Veri Tabanı Yayın Alımı

  • Yabancı Veri Tabanı YayınAlımı

  • E-Kitap Alımı Yayınları

  • Kitap Alımı Yapılan Yayınevleri

  • Mal ve Malzeme Alımıyapılan Kaynaklar