Ödünç Verme Esasları

Kütüphane üyelerinin uyması gereken ödünç verme kuralları:       

a) Üyeler, bilgi kaynaklarını ödünç alırken üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar.

b) Başka bir üyenin kimlik kartıyla, bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.

c) Kullanıcılar alınan yayınları başka kişilere devredemez.

ç) Ödünç alınabilecek kitap sayısı, iade ve uzatma süreleri aşağıdaki gibidir;    

        Kullanıcı

    Adet

      Süre

    Uzatma

   Akademik personel              

    8 kitap

    30 gün

   3 uzatma

   İdari personel                        

    4 kitap

    30 gün

   2 uzatma

   Doktora öğrencisi                

    8 kitap

    30 gün

   2 uzatma

   Yüksek Lisans öğrencisi

    8 kitap

    30 gün

   2 uzatma

   Lisans / Önlisans öğrencisi

    4 kitap

    15 gün

   2 uzatma

 

d) Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı olan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

e) Bilgi kaynaklarının kullanma sürelerinin uzatma işlemi kütüphane web sitesinden yapılabilir.

f) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeden, ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir.

g) Kullanıcı başvurduğu takdirde, başka istekli yoksa ödünç alınan bilgi kaynağının süresi tekrar uzatılabilir.

ğ) Ciltlenmemiş dergiler, referans(başvuru) kitapları, yüksek lisans ve doktora tezleri, nadir eserler,  atlas ve haritalar, görsel işitsel malzemeler, müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal malzemeler, ayrılmış eserler yönetimin uygun görmesi halinde süreli olarak ödünç verilebilir.

h) Selfcheck cihazında yapılan işlemlerde alınan fişlerin saklanması mecburidir.

ı) Ödünç alınabilecek kitap sayıları, ödünç verme süreleri ve uzatma süre ve sayıları gerektiğinde kütüphane yönetimi tarafından yeniden düzenlenebilir.

Ödünç Verme İletişim : 0.222.239 37 50 / 1714