Veritabanları

 

American Academy of Pediatrics (AAP)

Erişim adresi: http://intheloop.aap.org/

İçerik: Aşağıda yer alan dergileri içermektedir.

Pediatrics

Pediatrics in Review 

NeoReviews

AAP Grand Rounds

AAP News

American Chemical Society (ACS)

Erişim adresi: http://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals

İçerik: Amerikan Kimya Derneği tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamakta olan ACS veritabanında kimya alanında tam metin 48 dergiye elektronik erişim sağlanmaktadır. Dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur. En eskisi 1879 yılı olmak üzere bünyesinde barındırdığı dergilere arşiv satın alma ya da kiralama yolu ile erişim sağlanmaktadır.                                        

Yardım

Al Manhal Journals

Erişim adresi: http://platform.almanhal.com/

İçerik: Al Manhal, Orta Doğu kaynaklı eserleri bir araya getirerek Arapça detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk  ve tek veritabanıdır. Orta Doğu’nun önde gelen güvenilir yayıncıları tarafından telif hakları güvence altına alınmış orijinal akademik araştırmaları, üniversite yayınlarını, bilim toplulukları ve araştırma kuruluşlarının çalışmalarını  tek şemsiye altında toplayabilmiş tek koleksiyaondur.

İslam Fıkıh: mevzuat, hukuk ve yasal hükümler içermektedir.

İslam ve Diğer Disiplinler: İslam’da diğer konular; İş Dünyasında İslam, Tıpta İslam, Siyasette İslam;  İslam’ın diğer dinlerle Kutsal kitaplar ve konular çerçevesinde detaylı ve derinlemesine karşılaştırılmasının ele alan araştırmalar

Konulara göre özelleştirilmiş İslami İlimler koleksiyonu: a)İnanç  b)Kuran Bilimleri c)Hadis Bilimleri d)İslam Mezhepleri e)Peygamber Biyografisi f)İslam Felsefesi g)İslam Ahlakı h)İslam Kültürü 39 adet dergiye erişim sağlanmaktadır.                         

Yardım

American Medical Association (AMA)

Erişim adresi: http://jamanetwork.com/

İçerik: AMA, öncelikle JAMA (The Journal of the American Medical Association)dergisini ve ardından da 9 uzmanlık alanı yayını olan Archives Journals arşivlerini yayımlamaktadır.

Yardım

American Phsysical Society (APS)

Erişim Adresi: http://journals.aps.org/

İçerik: 1899 yılında kurulan APS (American Physical Society) için amaç; fizik bilgisini ilerletmek ve yaymaktır. APS bu amaçla birincil araştırma ve inceleme dergileri yayınlar.

APS Journals ile dünyada fizik dergilerinde önde gelen  “Physical Review” koleksiyonunu sunar. 

Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu

American Society of Nephrology

Erişim adresi: http://www.asn-online.org/

İçerik: American Society of Nephrology (ASN) tarafindan yayinlanan nefroloji konusundaki 2 adet dergi.

Yardım

Britannica Online

Erişim adresi: http://academic.eb.com/

İçerik: Britannica online dünyanın en geniş ve kapsamlı lider referans kaynağıdır.

Yardım

Cab Abstract

Erişim adresi: http://www.cabdirect.org/

İçerik: Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkânı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir. 830+ tam metin dergi bulunmaktadır.

Yardım

Cambridge Online Journal

Erişim adresi: http://journals.cambridge.org/action/login

İçerik: Cambridge University Press (CUP), Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında faaliyet göstermektedir. ANKOS olarak Cambridge dergileri için anlaşmamız bulunmaktadır. Bu paketin içeriğinde, 2015 yılında eklenecek olan 9 dergi ile birlikte toplam dergi sayısı 341 olacaktır.

Yardım

Clinical Key

Erişim adresi: https://www.clinicalkey.com/#!/

İçerik: Elsevier'in yeni ürünü olan ve Üniversitelerin abonesi olduğu MD Consult, First Consult ve Clinics of North America dergilerinin tamamını kapsayan, ayrıca aşağıdaki çok geniş kapsamlı ilave içeriğe erişim veren yeni bir veri tabanıdır.

Cochrane Library

Erişim adresi: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

İçerik: The Cochrane Library kanıta dayalı bir tıp veri tabanıdır. Cochrane Kitaplığı; sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri içeren kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. 

Yardım

Deepknowledge

Erişim adresi: http://elibrary.ogu.edu.tr

İçerik:  Tek bir email adresi ve şifre ile tüm e-kaynaklarınıza her yerden online erişim sunma.

Yardım

Ebook Central

Erişim adresi: https://ebookcentral.proquest.com/lib/osmangazi-ebooks/home.action?ebraryDocId=null

İçerik: 45.147’nin üzerinde elektronik tam metin kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabani, Ebrary firmasina ait 16 akademik koleksiyonu kapsamaktadir.

Ebook Central Kitap İndirme

Ebook Central Türkçe Kullanım Kılavuzu

EbscoHost

Erişim adresi: web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=fe9e0e4d-21e3-45b8-92be-77c046a24708%40sessionmgr4001&vid=0&hid=4212

Yardım

Emerald

Erişim adresi: www.emeraldinsight.com  

İçerik: Yönetim bilimleri alanında uzman, uluslararası bir yayınevi olan Emerald’ın bütün dergilerini içeren Premier koleksiyonu muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 306 dergi bulunmaktadır.

EndNote

Erişim adresi: http://endnote.com/

İçerik: Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde sizlere yardımcı olacak EndNote yazılımının yeni versiyonu X8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’mız tarafından lisanslanarak sizlerin kullanımına sunulmuştur.

Not: EndNote programını, www.ogu.edu.tr adresi ftp dosya hizmetleri klasöründen indirebilirsiniz.

Yardım

IEEExplore

Erişim adresi: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1

İçerik: Güncel, yilda 151 IEEE Dergisi, 25 IET Dergisi, 20 IET Konferans ve 900 Konferans, 2100 Standarta erisim saglanmaktadir.

Yardım 

Institute of Physics (IOP)

Erişim adresi: http://iopscience.iop.org/journals

İçerik: Astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik, ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik ile ilgili 69 adet dergiye 1874’ten başlayarak erişim sağlar.

IMF eLibrary

Erişim adresi: http://www.elibrary.imf.org/

İçerik: IMF eLibrary küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara ve istatistiklere erişim imkanı sunan, içerisinde 310 tanesi kitap olmak üzere 15000 in üzerinde çeşitli kaynaklara ve bir milyondan fazla veri serisine erişim sağlayan bir veritabanıdır. 

Ithenticate

Erişim adresi : http://www.ithenticate.com/

İçerik : TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır (üniversitenizdeki yetkili kullanıcınızdan bazıları (PhD ve üst dereceli), üniversiteniz ya da başka bir kurum tarafından yayınlanan bir derginin editörü ise, ve bu dergide yayınlatmak üzere bir yazar tarafından makale gönderilmişse, o derginin editörü bu makaleyi iThenticate sisteminde kontrol edemez. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, eğer bir üniversitenin yetkili kullanıcısı ise (dergi editörüyle aynı üniversitede bile olabilir), söz konusu dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur). Lisans anlaşmasına uyulmaması durumunda önce kullanıcı hesabı bloke edilecek devamında ise kurumun erişimi kesilecektir.

Not: Kullanıcı adı ve şifre için metincan@ogu.edu.tr adresine mail atınız.

Yardım

Jaypee Digital

Erişim adresi : https://www.jaypeedigital.com/

Anadili İngilizce olmayanlar için anlaşılabilir akademik İngilizce ile yazılmış;

700’den fazla ders e-kitabı (textbook), 1700’den fazla akademik e-kitap olmak üzere toplam 2758 e-kitap,

4000’den fazla ameliyatları gösteren ve sesli anlatımlı video,

MCQ, SBA, SCE soru ve cevap bankaları

USMLE, MRCP, FRCS, FRCR sınavları için hazırlık kitapları

Eski sayıları ve en son sayılarına erişilebilen 48 e-dergi içermektedir. Bu 48 e-derginin 12 tanesi doğrudan diş hekimliği ile ilgilidir.

Kullanıcılar tüm kitap chapterlarını ve makaleleri bilgisayarlarına indirebilirler.

2758 e-kitap, 4347 video ve 48 e-dergi Jaypee Digital’ın kendi özel yayınlarıdır. Başka hiçbir veritabanında mevcut değildir ve diğer veritabanlarıyla çakışma yoktur.

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

2006 yılında yayın hayatına başlayan, makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakemli video veri tabanı JoVE (Journal of Visualized Experiments)’nin aşağıdaki paketleri üniversitemiz erişimine açılmıştır. 

JoVE Biology: https://www.jove.com/journal/biology

JoVE Neuroscience: https://www.jove.com/journal/neuroscience

JoVE Hakkında:

JoVE dünyada Etki Faktörü değerine (1.232) sahip olan tek video veri tabanıdır.

Akademisyenlerin araştırmalarında kullanabilmesi için hazırlanmış videolardan oluşmaktadır. Yeni bir teknik geliştirmek isteyen akademisyenler bu bölümlerdeki videoları izleyerek kendi deneylerini yapabilirler.

Günlük olarak güncellenen JoVE içeriğindeki video makaleler, PubMed/Medline, ChemAbstracts, SciFinder ve Scopus gibi otorite kaynaklar tarafından indekslenmekte; Nature, Cell, PNAS ve PLoS gibi bilimsel çalışmalara yön veren yayınlarda atıf gösterilmektedir.

İçeriklerin görsel – işitsel olarak kullanıcıya sunulması, yazılı metinde atlanabilecek noktaların daha iyi ve daha kolay anlaşılabilmesine olanak tanımakta ve kullanıcılara vakit kazandırmaktadır.

Jstor

Erişim adresi: http://www.jstor.org/

Erişim sağlanan koleksiyonlar:

Arts & Sciences I

Arts & Sciences II

Arts & Sciences III

Arts & Sciences IV

Arts & Sciences V

Arts & Sciences VI

Arts & Sciences VII

Arts & Sciences VIII

Arts & Sciences IX

Arts & Sciences X

Arts & Sciences XI

Arts & Sciences XII

Arts & Sciences XIII

Arts & Sciences XIV

Arts & Sciences XV

Life Sciences

Business IV

Ecology & Botany II

Ireland Collection

Jewish Studies Collection

Hebrew Journals Collection 

Sustainability Collection 

Nature

Erişim adresi: https://www.nature.com/

İçerik:  Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır. 

Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.

Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.

Ovid

Erişim adresi: http://qw5wz5dp2l.search.serialssolutions.com/log?L=QW5WZ5DP2L&D=OLW&U=http%3A%2F%2Fovidsp.ovid.com%2Fautologin.html

İçerik: 283 dergiye ve Medline'a (ücretsiz) online erişim sağlanmaktadır.

Dergi Koleksiyonu

Yardım

Oxford Journals

Erişim adresi: https://academic.oup.com/journals

İçerik: 263 adetlik, yüksek atıflı akademik dergi veritabanı.

ProQuest Central

Erişim adresi: https://search.proquest.com/central/index

İçerik: ProQuest Central bugün pazarda bulunan en geniş multidisipliner tam metin veri tabanıdır. ProQuest Central, 160’ın üzerinde konunun kapsandığı ProQuest’in en çok kullanılan 40 tan fazla veri tabanını içermektedir. ProQuest Central Software & Information Industry Association (SIIA) tarafından En İyi Online Referans Hizmeti dalında 2010 CODIIE ödülünü kazanmıştır. ProQuest Central binlerce bilimsel dergiden milyonlarca tam metin makaleye erişimi sağlamasının yanı sıra diğer bütünleşik kaynaklarda yer almayan bilgilere de erişimi sağlamaktadır.

Yardım

ProQuest Dissertation & Theses

Erişim adresi: https://search.proquest.com/central/index

İçerik: Multidisipliner olan PQDT Global, yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri olmak üzere toplam yaklaşık 1.5 milyon tam metin araştırma tezine PDF formatında erişim sağlar. Abstract (özet) tezlerle birlikte PQDT' deki tez sayısı 3 milyonu bulmaktadır. Tam metin tezlerin geneli 1997 yılından günümüze kadar yayınlanmış tezlerdir. Araştırmacılar için, araştırma yapılan konu kapsamında bir konuda bir doktora tezinin bulunması, çalışılan alan ile ilgili literatürün ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmesinden dolayı içerdiği ayrıntı seviyesi dikkate alındığında oldukça faydalıdır. PQDT Global, diğer önemli akademik kuruluşlardan elde edilen uygulamalar, yaklaşımlar ve yöntemlerin görülmesi ve diğer temel akademik literatür ile birlikte tezlerin gözden geçirilmesi ve çalışma alanlarında araştırmacılar için ileride gerçekleştirilecek çalışmaları yönlendirmek için eksikliklerin belirlenmesi amacıyla araştırmacılara yardımcı olmaktadır.

Yardım

Sage Premier

Erişim adresi: http://online.sagepub.com/

İçerik: İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda 730 (23’ü açık erişimli olmak üzere) dergiye 1999 dan günümüze tam metin erişim imkânı sağlar.

Science Direct

Erişim adresi: https://www.sciencedirect.com/

İçerik: Ağırlıklı olarak fen bilimleri alanındaki 2280 dergiye 1997 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlar.  30 adet  kitap serisine 2012’den günümüze erişim sağlanmaktadır

Yardım

Scopus

Erişim adresi: http://www.scopus.com/

Yardım

Sobiad Sosyal Bilimler Atıf Dizini 

 Erişim Adresi: www.sobiad.com

Sobiad Atıf Dizini Hakkında: Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 826 derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

Sobiad'da;

*  826 adet dergi bulunmaktadır.

*  220,492 adet makale bulunmaktadır.

*  5,047,777 adet atıf bulunmaktadır.

*  dergi,makale ve atıf sayıları gün geçtikçe artmaktadır.

Hangi özellikler mevcuttur?

Sobiad Atıf Dizini, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır:

*  Atıfta ara,İçerikte ara olmak üzere 2 farklı arama seçeneği mevcuttur.

*  Arama sonuçlarında yıllara göre sıralama seçeneği mevcuttur.

*  Her makale için yazar,özet,sayı,yıl,tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak erişilebilir, makaleler indirilebilir.

*  Bulunan sonuçlar kolayca yazdırılabilir, yazdırma öncesi düzenlenebilir.

* Kurumsal kullanım sayısı ve makale indirme sayıları istatistik raporu olarak kuruma sunulur.

*  www.sobiad.com mobil cihaz uyumlu bir hizmettir.

Kullanım Kılavuzu

Springer Link

Erişim adresi: http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22

İçerik: Kimya, bilgisayar bilimleri, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarını içeren toplam 1369 dergiden oluşmaktadır.

Summon

Erişim adresi: http://ogu.summon.serialssolutions.com/search?s.q=&utf8=%25E2%259C%2593#!/search?ho=t&l=tu-TU&q=

Yardım

Taylor & Francis

Erişim adresi: http://www.tandfonline.com/

İçerik: 983 akademik dergiye erişim sağlamaktadır.

Bilgi Dokümanı

Yardım

Turnitin

Erişim adresi: http://www.turnitin.com

İçerik: Turnitin, öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen proje, tez vb. çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur.

Yardım: Turnitin'i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre, Kütüphane tarafından sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyenlerin metincan@ogu.edu.tr adresine isim, soyisim ve kurum e-posta adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Bilgi

Öğretmen Kılavuzu

Türkiye Klinikleri Atıf Dizini

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

İçerik: Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 374 Türk dergisini kapsayan ve Türkiye Klinikleri tarafından sunulan  Türkiye Atıf Dizini'ne kayıtlı tüm dergilerin makaleleri, sağlık bilimleri alanında (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri branşları) yayımlanan akademik-bilimsel makalelerdir.

Kayıtlı tüm dergiler, Türkiye’de en az iki sayı düzenli olarak yayımlanan hakemli (danışman değerlendirme sistemi olan) dergilerdir.

Erisim ile ilgili ONEMLI BILGILER: 

Üniversite içinden, her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak yukarıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, kendi oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlayabilirsiniz.

Genel Bilgi

Yardım

UPTODATE

Erişim adresi : https://www.uptodate.com/contents/search

İçerik : Klinik bilimlere yönelik kanıta dayalı bilgi kaynağıdır.

ULAKBİM Ulusal Veritabanları

Erişim adresi: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/

İçerik: ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan ulusal veri tabanları; Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Hukuk olmak üzere 5 ayrı konu alanındadır. Makaleler, konu uzmanları tarafından, kavramsal dizinlerden(Thesaurus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

Konu bazlı veri tabanlarının içeriğini oluşturan Türkçe bilimsel dergiler, ilgili konudaki akademisyenlerden oluşan Akademik Komiteler danışmanlığında belirlenen akademik ve editoryal başlıklardan oluşan dergi değerlendirme kriterlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Dergi makaleleri ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi konu uzmanları tarafından kavramsal dizinlerden (tezarus) seçilen terimlerle indekslenmektedir.

Web of Knowledge

Erişim adresi: http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=N2yinOwjMSosglNmbBp&preferencesSaved=

Yardım

Wiley

Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/

İçerik: Wiley firmasının yayımladığı işletme, kimya, bilgisayar, çevre, eğitim, mühendislik, hukuk, matematik, istatistik, fizik, tıp, astronomi, psikoloji, sosyal bilimler konularını içeren 468 adet derginin 1998 yılından itibaren tam metin erişimini sağlar.