Koleksiyon

Kitap Koleksiyonu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 103259 basılı, 145000 elektronik olmak üzere 248259 kitap bulunmaktadır.

Referans koleksiyonunda istatistiksel bilgi veren kaynaklar, haritalar, atlaslar, sözlükler, ansiklopediler, el kitapları, bibliyografik kaynaklar, biyografik kaynaklar, rehberler, üniversite katalogları, standartlar, almanaklar olmak üzere yaklaşık 4432 referans materyali yer almaktadır.

Rezerv Birimi'nde öğretim üyeleri ve kütüphaneciler tarafından oluşturulan dönemlik ders kitapları, yardımcı ders kitaplarının bulunduğu 1200’e yakın bilgi kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca Tez Bölümümüzde ise 5313 adet yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.

Basılı kaynaklar Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne göre sınıflandırılmakta ve açık raf sisteminde hizmete sunulmaktadır.

Bu sistemde disiplinler, ana ve alt konular olmak üzere bölümlere ayrılır. Kaynaklara verilen yer numaralarında harfler ana konuları, numaralar ise alt konuları temsil eder.

Koleksiyondaki basılı ve elektronik kitaplara kütüphane kataloğu OPAC (Online Public Access Catalog) aracılığı ile erişilebilir.

 

Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Süreli yayın koleksiyonunda ise 10235 adet ciltli dergi bulunmaktadır. Bunun dışında aboneliği devam eden (güncel ve akademik) 66 adet derginin son sayıları salonlarımızda sergilenmektedir.  

Kütüphanemize basılı satın alınan dergilerin yanında, elektronik ortamda da dergiye ulaşımı sağlayan veri tabanlarına abone olunmaktadır.

ESOGÜ Merkez Kütüphanesinin abone olduğu 49 veri tabanından, 38720 adet dergiye 3000000 teze ve 145000 adet elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir.