E-Kitaplar

UYARI : Serbest erişimli elektronik kaynakların kullanımı internet ortamında serbest ve ücretsizdirESOGÜ Kütüphanesibu kaynaklardaki içerikle ilgili sorumlu değildir. İnternet ortamındaki bilgiler, Kütüphanemizin kontrolünde olmadığından; internette bulunan bir bilginin doğruluğugüvenilirliği, güncelliği, vb. konularda Kütüphanemiz sorumluluk kabul etmez.Kullanıcıların internette buldukları bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini inceleyip değerlendirmeleri gerekmektedir.

ARAMA MOTORLARI – BİLİMSEL                                                      

 

Google Scholar                                                Konu: Genel, Çok Konulu

Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar. Akademik yayıncılar, mesleki dernekler, önbaskı koleksiyonları ve üniversitelerin web sitelerindeki makaleleri bulur. (Bulunan makale ve diğer dökümanların bir kısmına tam metin erişim sağlar)

OAIster : Union Catalog of Digital Resources   Konu: Genel, Çok Konulu

Dijital kaynakların toplandığı bir toplu katalog özelliği taşıyan OAIster, 12 milyona yakın kayda erişim sağlamaktadır.

BASE:Biefeld Academic Search Engine            Konu: Genel, Çok Konulu

Biefeld Üniversitesi’nin hazırladığı çok disiplinli bir akademik arama motorudur.

The Virtual Library                                  Konu: Genel, Çok Konulu

Web kaynaklarını kataloglayan bir arama motorudur.

USA Government Science Portal               Konu: Genel, Çok Konulu

Find Article in BNET                                      Konu: Genel, Çok Konulu

Akademik ve genel konulu milyonlarca e-kaynağa tam metin erişim olanağı sunar.

Dogpile                                                   Konu: Genel, Çok Konulu

Arama motorlarını tek arayüzde hizmete sunar.

The Internet Public Library                             Konu: Genel, Çok Konulu

DMOZ Open Directory Project                         Konu: Genel, Çok Konulu

“Açık Dizin Projesi”, web kaynaklarının dizinidir.

TechXtra                                                 Konu: Mühendislik + Matematik         

İçeriğinde önemli web siteleri, kitaplar, güncel endüstri haberleri, iş duyuruları, e-dergiler, teknik raporlar, güncel araştırma duyuruları, tezler ve benzeri kaynaklar bulunmaktadır.

Scirus : For Scientific Information Only           Konu: Fen Bilimleri         

İnternet üzerinde  kapsamlı bilimsel arama motoru olan Scirus, 415 milyonun üzerinde bilimsel Web sayfasını tarayarak;web üzerindeki bilimsel, akademik, teknik ve tıpla ilgili verilere, güncel raporlara, hakemli makalelere, patentlere ön basımlara ve dergilere erişim sağlar.          

Athenus : The Engineering and Science Search Engine           Konu: Fen Bilimleri + Mühendislik     

 

AÇIK ERİŞİM SİTELERİ & ELEKTRONİK ARŞİVLER                      

Açık Erişim Nedir?

Açık Erişim; araştırma sonuçlarının tüm araştırmacı kitlesine online olarak ücretsiz sağlanmasıdır; Araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında hakemli dergi makalelerinin, konferans  bildirilerinin, ücretsiz elektronik kopyalarından meydana gelir. Açık Erişim siteleri, öğretim ve diğer akademik amaçlar için ücretsiz olarak kullanıma açıktırlar.

Google Directory Open Access Resources                            Konu: Genel, Çok Konulu

Google Directory, açık arşiv sitelerinin listesini verir.

Registry of Open Access Repositories (ROAR)                      Konu: Genel, Çok Konulu

ROAR, açık arşiv sitelerinin listesini verir.

OpenDoar : The Directory of Open Access Repositories       Konu: Genel, Çok Konulu

OpenDOAR, açık arşiv sitelerinin listesini verir.

The European Library                                                           Konu: Genel, Çok Konulu

Avrupa’daki 40 civarında milli kütüphanenin elektronik ve basılı kaynaklarını taramaya olanak sağlar. Çok zengin bir içeriğe sahip olan bu koleksiyonda ücretsiz erişilebilen kaynaklar da bulunmaktadır.

DRIVER : Digital Repository Infrastructure Vision for Eur. Research     Konu: Genel, Çok Konulu

Driver; oluşturduğu bilgi ağı ile, tüm akademik konu alanlarında yayınlanmış serbest erişimli digital kaynakları toplu olarak bir arada sunan; AB Komisyonu tarafından desteklenen bir işbirliği projesidir.

Caltech Collection of Open Archives (CODA)                       Konu: Genel, Çok Konulu

CogPrints : Cognitive Sciences E-print Archive                    Konu: Genel, Çok Konulu

Open Learn                                           Konu: Genel, Çok Konulu

OpenLearn; öğrenci ve eğitmenler için, eğitim kaynaklarına serbest erişim sağlayan bir açık arşivdir.

Academic Earth                                     Konu: Genel, Çok Konulu

Önemli üniversitelerden akademik kurs ve ders videoları sunmaktadır.

OpenCourseWare Consortium              Konu: Genel, Çok Konulu

İnternet ortamında serbest erişilebilen akademik ders materyalleri sunar.

Higher Intellect                                     Konu: Genel, Çok Konulu

Higher Intellect, çeşitli konularda 200,000‘in üzerinde döküman sunmaktadır.

Humanities Text Initiative                    Konu: Genel, Çok Konulu   

The Oxford Text Archive (OTA)             Konu: Edebiyat, Dilbilim   

OTA, yüksek öğrenim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere, Edebiyat ve Dilbilim alanındaki metinleri toplar ve elektronik olarak hizmete sunar.

RePEc (Research Papers in Economics)  Konu: Ekonomi    

RePEc, Ekonomi alanında tam metin elektronik yayın sunan bir açık erişim kaynağıdır.

Open Humanities Press                        Konu: İnsan Bilimleri

Open Humanities Press, İnsan Bilimleri alanında; kitap, dergi, vb. yayınlarla açık arşiv sunan uluslararası nitelikte bir yayıncıdır.

The Public Library of Law (PLOL)           Konu: Hukuk

E-Print Network                                     Konu: Fen Bilimleri   

arXiv.org                                                Konu: Fen Bilimleri   

Fizik, Matematik, Bilgisayar Bilimleri ile ilgili elektronik kaynaklara tam metin erişim sağlar.

The Electronic Library of Mathematics    Konu: Matematik   

European Mathematical Society tarafından yayınlanan bir kısım kitap, dergi ve konferans tutanaklarına erişim sunar.

Europeana                                             Konu: Genel, Avrupa    

Avrupa’daki kütüphane ve müzelerde bulunan; çesitli döküman, görüntü, ses ve video türü kaynakları içerir.

Archive of European Integration (AEI)    Konu: Avrupa Birliği    

UNESCO Documents and Publications     Konu: Genel, UNESCO    

UNESCO’nun 1945’den günümüze yayınlarını içerir. Bir kısmı tam metin erişime açıktır.

Digital South Asia Library (DSAL)           Konu: Genel Dökümanlar, Asya

DSAL, Güney Asya konulu bir dijital arşivdir. Kapsamında her türlü kaynak –kitap, dergi, harita... vb.- bulunmaktadır.

PANDORA : Australia’s Web Archive        Konu: Genel Dökümanlar, Avusturalya         

E-LIS : E-Prints in Library and Information Science             Konu: Kütüphanecilik   

Kütüphanecilik ve Bilgi Bilim konularında açık arşivdir.

Digital Library of İnformation Science and Techn. (DLIST)   Konu: Bilgi Bilim   

BBC : Open News Archive                           Konu: Genel   

ArchNet : Architecture                                 Konu: Mimarlık

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi         Konu: Çok Konulu

AÜ Açık Arşiv Sistemi’nde Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarının uluslararası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yayınlanmış veya yayınlanabilir kararı verilmiş çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, konferans metinleri, raporları, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Açık Ders Materyalleri           Konu: Çok Konulu

Açık ders materyalleri öğrenme ve paylaşma amcı ile sunulmaktadır, özellikle öğrencilerin dersle ilgili kaynaklarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

Atılım Üniversitesi Kurumsal Arşivi                       Konu: Çok Konulu

Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi                     Konu: Çok Konulu

Süleyman Demirel Üniv. Açık Arşiv Veri Tabanı    Konu: Çok Konulu

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi                              Konu: Türk Dili + Türk Edebiyatı   

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.

Türk Öyküleri Sandığı                                     Konu: Türk Edebiyatı   

Türk Öyküleri Sandığı’nda; Türk Halkbilimi ve Edebiyatından öyküler, masallar, destanlar, ezgiler, görüntüler ve kılavuzlar sunulmaktadır.

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı E-Kütüphane      Konu: Sosyal Bilimler + Planlama   

Mevzuat Bilgi Sistemi            Konu: Hukuk + Kanun, Türkiye

 

E-DERGİLER                                                        

 

Directory Of Open Access Journals (DOAJ)           Konu: Genel, Çok Konulu

Disiplinlerarası içerikte bir kaynaktır; çeşitli konularda tam metin dergileri kapsamaktadır.

Open J-Gate                                                         Konu: Genel, Çok Konulu

Kapsamındaki 4,500’ün üzerindeki dergiye tam metin erişim sağlar. İçeriğindeki konular şunlardır; Tarım, Biyoloji, Sanat, İnsan Bilimleri, Fen Bilimleri, Biyomedikal Bilimler, Mühendislik & Teknoloji, Sosyal Bilimler ve İşletme.

Gateway For Free E-journals                               Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda tam metin dergileri kapsar.

Library of Congress, Electronic Journals Library    Konu: Genel, Çok Konulu

Electronic Journals Library kapsamında, serbest erişilebilen tam metin dergi makaleleri bulunmaktadır.

Internet Library of Early Journals                          Konu: Genel, Çok Konulu

18. ve 19. yüzyıllara ait bazı seçilmiş dergileri içerir. Bu dergiler şunlardır; Gentleman's Magazine, The Annual Register, Philosophical Transactions of the Royal Society, Notes and Queries, The Builder ve Blackwood's Edinburgh Magazine.

Hindawi Publishing Corporation                                 Konu: Fen Bilimleri

ABC Chemistry                                                    Konu: Kimya 

Kimya alanında bir kısım dergiye tam-metin erişim sağlar.

BioMed Central : The Open Access Publisher      Konu: Fen Bilimleri + Teknoloji + Tıp      

PbioMed Central’ın yayınladığı 200 civarındaki dergiye tam metin erişim sağlar.

PLOS:Public Library Of Science                            Konu: Fen Bilimleri + Tıp

Açık erişimli Fen Bilimleri ve Tıp konulu dergileri kullanıma sunar.

ERIC : Education Resources Information Center          Konu: Eğitim  

ERIC eğitim alanında online bir kütüphanedir. İçeriğinde 1 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt bulunmaktadır. İçeriğindeki birçok dergi makalesi ve benzeri kaynağa tam metin erişim de sağlamaktadır.

JURN                                      Konu: Güzel Sanatlar & İnsan Bilimleri  

JURN, Güzel Sanatlar ve İnsan Bilimleri alanında açık erişimli dergileri indeksler ve kullanıma sunar.

TÜBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı (MTBVT) Konu: Fen Bilimleri + Müh.              

1922’den günümüze Temel ve Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)      Konu: Sosyal Bilimler  

2002’den günümüze Sosyal Bilimler alanında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı         Konu: Yaşam Bilimleri

2001’den günümüze Tarım, Hayvancılık, Orman Bilimleri ve Biyoloji alanlarında Türkiye’de yayınlanan dergileri içermektedir. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

TÜBİTAK-ULAKBİM Tıp Veri Tabanı                       Konu: Tıp

1996’dan günümüze Sağlık Bilimleri (Tıp, Dişhekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, vb.) alanında Türkiye’de yayınlanan süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. Bir kısım dergi makaleleri tam metin erişime açıktır.

 

E-KİTAPLAR                                                   

 

Google Books                Konu: Genel, Çok Konulu

Google Books’da arayıp bulduğunuz bir kitap, eğer telif hakları kapsamı dışında ise veya Google yayıncıdan izin almışsa;kitabın bir bölümünü ve bazen tümünü görme imkanınız vardır.

RapidSearch                     Konu: Genel, Çok Konulu

Yazılımlar, Kitaplar, Filimler, Oyunlar, Senaryolar ve daha birçok kaynağa yüzde yüz ücretsiz erişim sağlar.

The Open Library           Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Project Gutenberg          Konu: Genel, Çok Konulu

1971 yılında kurulan Project Guttenberg (PG) Dünyanın en eski dijital kütüphanesi olup, kültürel eserleri dijital ortama aktarmak, arşivlemek ve dağıtmak amacıyla hizmet verir.

Internet Archive : Million Book Project            Konu: Genel, Çok Konulu

The Internet Archive : Million Book Project, yirminin üzerinde kurumun işbirliği ile oluşturulmuştur. Amacı; araştırmacılara, tarihçilere, engelli kişilere ve genel halka tarihih eserleri dijital formatta sunmaktır.

Digital Book Index          Konu: Genel, Çok Konulu

Elektronik kitap ve çeşitli dökümanlara tam metin erişim sunan bir birleşik katalogdur.

E-Books Directory           Konu: Genel, Çok Konulu 

Serbest erişimli e-kitap, döküman ve akademik kurs metinlerini listeler ve bu kaynaklara tam metin erişim sağlar.

University of Pennsylvania Online Books Page        Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda 10,000 civarında açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Web Books Publishing     Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

The Online Books Page    Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

ManyBooks                    Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

FreeFictionBooks          Konu: Genel, Çok Konulu

Free E-Books                Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

MUNSEYS                      Konu: Genel, Çok Konulu

Serbest erişimli geniş bir elektronik kitap arşividir. Serbest çalışmalar yanında klasik edebi eserleri de içerir.

O’Reilly Open Books        Konu: Genel, Çok Konulu

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

eScholarship Editions      Konu: Genel, Çok Konulu

Yüzlerce akademik elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Artificial Intelligence          Konu: Fen Bilimleri + Mühendislik

Konu alanları; Yapay Zeka, İmalat Sanayi, Robotbilim ve Yöneylem araştırması.

Free Computer Books      Konu: Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği alanında e-kitapları kullanıma sunar.

American Mathematical Society : Mathematics Books Online      Konu: Matematik

AMS’nin kullanıma sunduğu Matematik konulu e-kitapları içerir.

Links to Mathematics Books Online            Konu: Matematik

Matematik konulu e-kitap sunan kaynak adreslerini içerir.

Cascadilla Proceedings Project                   Konu: Dilbilim

Dilbilim alanında tam metin konferans tutanaklarını içerir.

Page By Page Books         Konu: Genel + Edebiyat + Klasikler

Çeşitli konularda açık kaynaklı kitaplara ücretsiz erişim sağlar.

Authorama : Public Domain Books       Konu: Genel + Romanlar

Çeşitli yazarlara ait serbest erişimli roman türü eserler sunar.

Online Library of Literature     Konu: İngiliz Edebiyatı, Klasikler

İngiliz Edebiyatına ait birçok klasik çalışmayı içerir.

The Complete Works of William Shakespeare     Konu: William Shakespeare

University of Virginia’s E-Book Library       Konu: Genel + Edebiyat + Tarih

İngiliz ve Amerikan edebiyatına ait eserler, tanınmış yazarların eserleri; Shakespeare, Afrikalı-Amerikalılara ilişkin dökümanlar, Amerika tarihi ve çocuk edebiyatı gibi konularda; 2,000’in üzerinde kitap kullanıma sunulmaktadır.

Gallica                                        Konu: Genel, Fransızca Çalışmalar

Bibliotheque Nationale de Francede bulunan ve dijitalleştirilmiş kitaplardan oluşan koleksiyon, esasen Fransızca çalışmaları içermektedir.

 

SESLİ KİTAPLAR                                                          

LibriVox : Free Audio Books                  Konu: Genel + Edebiyat

Gutenberg: Audio Books Project           Konu: Genel + Edebiyat

Barnes & Noble Free Audio Books        Konu: Genel + Edebiyat

 

E-TEZLER                                        

 

DART-Europe E-Theses Portal                                                               Konu: Çok Konulu

NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations           Konu: Çok Konulu

Worldwide Electronic Theses and Dissertations Index                          Konu: Çok Konulu

Florida State University Electronic Theses and Dissertations                Konu: Çok Konulu

Massachusetts Institute of Technology Theses                                    Konu: Çok Konulu

OhioLINK Electronic Theses and Dissertations Center                          Konu: Çok Konulu

The Pennsylvania State Univ.'s Electronic Theses and Dissert. Arch.    Konu: Çok Konulu

The University of  Tennessee Electronic Theses and Dissertations        Konu: Çok Konulu

Theses Canada Portal                        Konu: Çok Konulu

Australian Digital Theses Program       Konu: Çok Konulu

British Library, ETHOS (Electronic Theses Online Service)            Konu: Çok Konulu

Technical University of Berlin Theses   Konu: Çok Konulu

T.C. Kükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi    Konu: Çok Konulu

Akdeniz Üniversitesi Tez Sorgulama Sistemi       Konu: Çok Konulu

Anadolu Üniversitesi Tezleri                              Konu: Çok Konulu

Ankara Üniversitesi                                           Konu: Çok Konulu

Atılım Üniversitesi Tezleri                                  Konu: Çok Konulu

Bahçeşehir Üniversitesi                                     Konu: Çok Konulu

Bilkent Üniversitesi Tezleri                                Konu: Çok Konulu

Boğaziçi Üniversitesi Tezleri                              Konu: Çok Konulu

Çukurova Üniversitesi Tezleri                            Konu: Çok Konulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tezleri        Konu: Çok Konulu

Ege Üniversitesi                                                Konu: Çok Konulu

Gazi Üniversitesi                                               Konu: Çok Konulu

İzmir Ekonomi Üniversitesi                                Konu: Çok Konulu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                       Konu: Çok Konulu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv.                    Konu: Çok Konulu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Tez Arşivi       Konu: Çok Konulu

Sabancı Üniversitesi                                          Konu: Çok Konulu

Sakarya Üniversitesi                                          Konu: Çok Konulu

Süleyman Demirel Üniversitesi Tezleri               Konu: Çok Konulu

Trakya Üniversitesi                                            Konu: Çok Konulu

DPT Uzmanlık Tezleri                                          Konu: Çok Konulu

T.C. İçişleri Bakanlığı Tezler                                Konu: Çok Konulu

T.C. Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri               Konu: Rekabet

T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Tezleri                 Konu: Bankacılık ve Finans

T.C. Telekominikasyon Kurumu Uzmanlık Tezleri Konu: İletişim - Telekominikasyon

Tıpta Uzmanlık Tezleri – T.C. Hastahaneleri        Konu: Tıp

 

 

NADİR ESERLER & EL YAZMALARI                  

 

The Digital Library of Illuminated Manuscripts         Konu: Genel

Rare Book Room                                                      Konu: Genel

Online Medieval and Classical Library (OMACL)       Konu: Genel, Orta Çağ

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts            Konu: Orta Çağ

Digital Scriptorium                                                   Konu: Orta Çağ, Rönesans

Digital Medieval Manuscripts                                   Konu: Orta Çağ, Avrupa

Early Manuscripts at Oxford University                    Konu: 9.-16. yy., Britanya

Greek and Latin Inscriptions                                   Konu: Yazıtlar, Kitabeler

Yale Univ., The Manuscripts and Archives Digital Images Database (MADID) Konu: Genel

Osmanlı-Türk El Yazmaları ve Nadir Eserler              Konu: Osmanlı-Türk Eserleri

 

E-SÖZLÜKLER & DİZİNLER                                  

 

Cambridge Dictionaries Online                 Konu: Genel, İngilizce

Oxford Dictionaries : Ask Oxford              Konu: Genel, İngilizce

Oxford Advanced Learner’s Dictionary      Konu: Genel, İngilizce

Merriam-Webster Dictionary                     Konu: Genel, İngilizce

The Free Dictionary                                  Konu: Genel, İngilizce

OneLook Dictionary Search                      Konu: Genel, İngilizce

Your Dictionary.com                                 Konu: Genel, İngilizce

NetLingo-Dictionary                                 Konu: Genel, İngilizce

Thesaurus.com                                        Konu: Genel, İngilizce

The Quotations Page                              Konu: Genel, İngilizce

Merriam-Webster Thesaurus                   Konu: Genel, İngilizce

Dictionary.com-Translator                       Konu: Genel, İngilizce

Sozlux.Org                                              Konu: İng.-Tür., Tür.-İng.

Babylon : Free Online Dictionaries            Konu: Dil Sözlükleri

Free Language Dictionaries                      Konu: Dil Sözlükleri

Online Language Dictionaries                   Konu: Dil Sözlükleri

OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary        Konu: Dil Sözlükleri

Engineering Dictionary                      Konu: Mühendislik, İngilizce

Free On-Line Dictionary of Computing (FOLDOC)          Konu: Bilgisayar Terimleri, İngilizce

The New Palgrave Dictionary of Economics Online        Konu: Ekonomi

Finance Glossary                                      Konu: Finans

Dictionary of Art Historians                       Konu: Sanat Tarihçileri, İngilizce

Art & Architecture Thesaurus                    Konu: Sanat + Mimarlık, İngilizce

EPA Glossary : Terms of Environment       Konu: Çevre, İngilizce

Environmental Chemistry.com        Konu: Çevre + Kimya, İngilizce

ODLIS : Online Dictionary of Library and Information Science   Konu: Kütüphanecilik, İngilizce

Ötüken Türkçe Sözlük                   Konu: Türk Dili, Türkçe

Türk Dil Kurumu Sözlükleri            Konu: Türk Dili, Türkçe

Bilişim Sözlüğü                             Konu: Enformatik, Türkçe

 

KISA ADLAR & KISALTMALAR – SÖZLÜKLERİ                           

 

Abbreviations.com                         Konu: Genel, İngilizce

Acronym Finder                             Konu: Genel, İngilizce

BABEL: A Glossary of Comp. Oriented Abbr. & Acronyms          Konu: Bilgisayar Müh.

 

E-ANSİKLOPEDİLER                                                

 

Britannica                                        Konu: Genel, Çok Konulu

Encarta Encyclopedia                       Konu: Genel, Çok Konulu

Encyberpedia                                   Konu: Genel, Çok Konulu

Encyclopedia Smithsonian                Konu: Genel, Çok Konulu

Encyclopedia.com                             Konu: Genel, Çok Konulu

Fact Monster Encyclopedia                Konu: Genel, Çok Konulu

Information Please Encyclopedia       Konu: Genel, Çok Konulu

Wikipedia : The Free Encyclopedia    Konu: Genel, Çok Konulu

Historic Events & Birthdates             Konu: Genel, Çok Konulu

Today in History                                Konu: Genel, Çok Konulu 

Encyclopedia of Life                           Konu: Genel + Yaşam Bilimleri

The Encyclopedia of Earth                 Konu: Genel + Yer Bilimleri

Country Reports.Org                         Konu: Ülke Profilleri

Encyclopedia Of Law & Economics     Konu: Hukuk + Ekonomi

Encyclopedia of Symbols                   Konu: Semboller 

 Art Encyclopedia                              Konu: Sanatlar

PRIME : Platonoic Realms Interactive Mathematics Encyclopedia              Konu: Matematik 

Stanford Encyclopedia Of Philosophy   Konu: Felsefe

Encyclopedia Mythica                         Konu: Mitoloji + Halkbilimi + Din

Encyclopedia of Psychology                Konu: Psikoloji

 

TAKVİMLER, KRONOLOJİLER & ÜLKE SAATLERİ            

 

The World Clock - Time Zones          Konu: Genel

3000 Year Perpetual Calendar          Konu: Genel

WhoWhatWhen : Interactive Historical Timeliness     Konu: Genel

World History Chronology                Konu: Genel

AlternaTime                                     Konu: Genel

HyperHistoryOnline                         Konu: Genel

Electoral Calendar                           Konu: Siyasi Seçimler, Ülkeler

 

 

HABER ARAMA MOTORLARI                         

 

Google News                  Konu: Genel, Uluslararası 

AltaVista News                Konu: Genel, Uluslararası 

Yahoo News                   Konu: Genel, Uluslararası 

World News                   Konu: Genel, Uluslararası 

BBC World News Service    Konu: Genel, Uluslararası 

CNN.com World News         Konu: Genel, Uluslararası 

Reuters News                     Konu: Genel, Uluslararası 

Anadolu Ajansı, Türkiye       Konu: Genel, Türkiye     

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)       Konu: Genel, KKTC    

 

E-GAZETELER                                               

 

World Newspapers               Konu: Genel      

News and Newspapers Online      Konu: Genel 

US Newspaper List               Konu: Genel, ABD           

Türk Basını : Bas-Yay. Enf. Gen. Md.           Konu: Genel, Türkiye           

Gazeteler.Net                      Konu: Genel, Türkiye           

T.C. Resmi Gazete               Konu: Hukuk + Kanun, Türkiye

KKTC Gazeteleri                  Konu: Genel, Kıbrıs, KKTC           

 

STANDARTLAR                                                           

NSSN : Search Engine for Global Standards                   Konu: Genel, Uluslararası 

International Organization For Standardization (ISO)    Konu: Genel, Uluslararası 

ANSI: American National Standards Institute                 Konu: Standartlar, ABD

BSI : British Standards Institution                                  Konu: Standartlar, İngiltere

Canadian Standards Association                                    Konu: Standartlar, Kanada

European Standards Catalogue                                     Konu: Standartlar, AB

ILO, International Labour Standards                             Konu: Standartlar, İş Gücü

Türk Standardları Enstitüsü (TSE)                                  Konu: Standartlar, Türkiye

 

BİYOGRAFİLER                                                            

 

Biographical Dictionary                  Konu: Genel, Çok Konulu

Biography Center                          Konu: Genel, Çok Konulu

Biography.com                               Konu: Genel, Çok Konulu

Who’s Alive and Who’s Dead           Konu: Genel, Çok Konulu

Composers Index                            Konu: Müzisyenler, Besteciler

Women’s Biographies                      Konu: Önemli Kadınlar

Nobel Prize Winners                        Konu: Nobel Ödüllü Yazarlar

The Pulitzer Prize Winners               Konu: Pulitzer Ödüllü Yazarlar     

WritersNet : Writers, Editors, Agents, Publishers      Konu: Genel

Philosophers                    Konu: Felsefe

Kim Kimdir                        Konu: Genel, Türkiye

Biyografi.net                    Konu: Genel, Türkiye

 

İSTATİSTİKLER                                                            

 

International Statistical Agencies              Konu: Genel, Uluslararası 

Global Statistics                                        Konu: Genel, Uluslararası 

United Nations Statistics Division              Konu: Genel, Uluslararası 

International Monetary Fund                     Konu: Ekonomi ve Finans, Uluslararası 

International Archive of Education Data     Konu: Eğitim, Uluslararası 

World Health Organization: Statistics         Konu: Sağlık, Uluslararası 

European Data Center : For Work and Welfare      Konu: İş Dünyası, Avrupa  

T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu    Konu: Genel, Türkiye

 

KILAVUZLAR & REHBERLER                                

Google Directory                                      Konu: Genel, Çok Konulu

 

Yahoo Directory of References                 Konu: Genel, Çok Konulu

 

List of International Organizations          Konu: Genel, Çok Konulu

Research Centers and Services Directory          Konu: Genel, Çok Konulu

Academic360.com                                 Konu: Meslekler, Akademik

Academic360.com; akademik mesleklerle ilgili internet kaynaklarını listeleyen bir kılavuzdur.

Jobs.ac.uk                                            Konu: Meslekler, Akademik

Jobs.ac.uk; akademik mesleklerle ilgili olanakları tanıtan bir kılavuzdur.

DirectoryScience : The Comprehensive Science Directory          Konu: Fen Bilimleri

Travel & Cultures Directory : National Geographic          Konu: Kültür, Uluslararası 

Science Search          Konu: Fen Bilimleri

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı          Konu: Genel

 

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR                                                            

 

Google Scholar                            Konu: Genel, Çok Konulu

Araştırma ile ilgili her konuda, hakemli bildiriler, tezler, kitaplar, özler ve teknik raporları da içeren bilimsel literatürü tarama olanağı sağlar. Akademik yayıncılar, mesleki dernekler, önbaskı koleksiyonları ve üniversitelerin web sitelerindeki makaleleri bulur. (Bulunan makale ve diğer dökümanların bir kısmına tam metin erişim sağlar)

E-Print Network                         Konu: Fen Bilimleri

Kapsamında Fen Bilimleri ve Teknik alanlarda binlerce elektronik dokümanın bibliyografik kaydı bulunmaktadır. İçeriğindeki birçok kaynağa tam metin erişim de sağlamaktadır.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası 1995-                       Konu: Genel, Türkiye

Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası               Konu: Genel, Türkiye 

Cumhuriyet Dönemi Osmanlı Araştırmaları Bibliyografyası        Konu: Genel, Türkiye

KKTC Milli Kütüphane Kıbrıs Koleksiyonu                       Konu: Genel, KKTC

KKTC Milli Kütüphane Gazete Koleksiyonu                    Konu: Genel, KKTC

 

ATLASLAR & HARİTALAR                                                      

Google Earth                       Konu: Genel       

Map Finder                          Konu: Genel       

All The World Maps              Konu: Genel       

National Geographic Maps   Konu: Genel    

Altapedia                             Konu: Genel   

Flags of the World               Konu: Genel

World Atlas                          Konu: Genel

World Sites Atlas                 Konu: Genel       

Historical Atlas                     Konu: Tarih        

 

 PATENTLER                                                    

World Intellectual Property Organization           Konu: Genel, Uluslararası 

Google Patents Search                                      Konu: Genel, Uluslararası  

Free Patents Online                                           Konu: Genel, Uluslararası 

US Patent and Trademark Office                        Konu: Genel, ABD

CIPO : Canadian Intellectual Property Office      Konu: Genel, Kanada

European Patent Office                                       Konu: Genel, Avrupa

UK Patent Office                                                  Konu: Genel, İngiltere

Türk Patent Enstitüsü                                         Konu: Genel, Türkiye

 

GÖRÜNTÜ – RESİM KOLEKSİYONLARI                    

 

Google Image Search               Konu: Genel

Yahoo Image Search                 Konu: Genel

 Fotosearch                               Konu: Genel

Library of Congress, Prints and Photographs Online Catalog       Konu: Genel

Time & Life Pictures                   Konu: Genel

UNESCO Photobank Online Image Database      Konu: Genel

National Geographic Photography                      Konu: Genel

Library of Congress, American Memory               Konu: Kültür-Tarih, Amerika

Image Collections and Online Art                        Konu: Sanatlar,  Uluslararası 

Smithsonian Nat.  Air and Space Museum, Imagery Collections     Konu: Dünya, Gezegenler

Theatre Image Collections Online                             Konu: Sahne Sanatları

Aart & Architecture Collections, Univ. of Oregon        Konu: Sanatlar + Mimarlık

Early Images of Egypt : Frank H.McClung Museum    Konu: Eski Mısır

https://www.canva.com/photos/                                   Konu: Resim, Genel