Tarihçe
ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m2  kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000 kişiliktir. ESOGÜ Merkez Kütüphanesinde 49 personel bulunmaktadır.
 
Kütüphanemizde LC (Library Of Congress) sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Kataloglama sistemi olarak ise AAKK 2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2) kullanılmaktadır.
 
ESOGÜ kitap koleksiyonu yaklaşık 103259 adet basılı ve 145000 adet elektronik kitap (Ebrary ve Hiperkitap veri tabanından erişilen)’ tan oluşmaktadır.
 
Süreli yayın koleksiyonunda ise 10235 adet ciltli dergi bulunmaktadır. Bunun dışında aboneliği devam eden Türkçe basılı (güncel ve akademik) 66 adet derginin son sayıları salonlarımızda sergilenmektedir.  
 
Tez Bölümümüzde ise 5313 adet yüksek lisans ve doktora tezi bulunmaktadır.
 
ESOGÜ Merkez Kütüphanesinde 14 adet grup çalışma odası, 7 adet akademik personel çalışma odası bulunmaktadır.
 
Kütüphanemize basılı satın alınan dergilerin yanında, elektronik ortamda da dergiye ulaşımı sağlayan veri tabanlarına abone olunmaktadır.
 
ESOGÜ Merkez Kütüphanesinin abone olduğu 49 veri tabanından, 38720 adet dergiye 3000000 teze ve 145000 adet elektronik kitaba erişim sağlanabilmektedir.