Tarihçe
ESOGÜ Merkez Kütüphanesi 20.10.2004 tarihinde hizmete açılmıştır. 7200 m2  kapalı alana sahip olup, oturma kapasitesi 1000 kişiliktir. ESOGÜ Merkez Kütüphanesinde 44 personel bulunmaktadır.
 
27.11.2018 tarihinde Kütüphane uhdesinde 250 oturma kapasiteli, 3 salondan oluşan çarşı okuma salonları hizmete açılmıştır.
 
Kütüphanemizde LC (Library Of Congress) sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır. Kataloglama sistemi olarak ise AAKK 2 (Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2) kullanılmaktadır.