The Company of Biologists Deneme Erişimi Duyurusu
23.03.2023

The Company of Biologists Deneme Erişimi Duyurusu
Veri Tabanı adı: The Company of Biologists
İçerik: Biyoloji ve biyomedikal alanlarında araştırma ve çalışmayı teşvik etmek amacıyla
1925 yılında kurulmuş olan The Company of Biologists tarafından abonelik ve açık erişim
sunulan aşağıdaki dergiler 21 Mayıs 2023 tarihine kadar erişime açılmıştır.
Erişim adresleri
Development = https://journals.biologists.com/dev
Journal of Cell Science = https://journals.biologists.com/jcs
Journal of Experimental Biology = https://journals.biologists.com/jeb
Disease Models & Mechanisms = https://journals.biologists.com/dmm
Biology Open = https://journals.biologists.com/bio
Development: Gelişim biyolojisi alanını kapsayan önde gelen bir birincil araştırma dergisidir.
Uzun ve prestijli geçmişi ve James Briscoe liderliğindeki uzman akademik editör ekibiyle
Development, hayvan ve bitki gelişim biyolojisi yelpazesinde en son araştırmaları
yayınlamaya kendini adamıştır. Son yıllarda, Development, bu büyüyen topluluklar ve daha
geleneksel gelişim biyolojisi arasındaki yakın bağlantıların altını çizmek amacıyla kök hücre
ve rejenerasyon alanlarını dahil etmek için odağını genişletti
Journal of Cell Science: Dergi, Baş Editör Michael Way ve araştırma-aktif akademisyenler
ve kendi alanlarında lider olan prestijli bir Editörler ekibi tarafından yönetilmektedir; son
zamanlarda ortaya çıkan alanlar da dahil olmak üzere hücre biyolojisindeki tüm ilgili alanları
yansıtan seçkin bir Yayın Danışma Kurulu tarafından desteklenirler. Sıkı meslektaş
incelemesi ve adil kararlar derginin temelini oluşturur ve Journal of Cell Science'ı en iyi
araştırmayı iletmek için sağlam bir forum olarak korur
Journal of Experimental Biology: Karşılaştırmalı fizyoloji alanında önde gelen birincil
araştırma dergisidir.1923'teki lansmanından günümüze kadar, JEB, moleküler ve alt hücreden
entegre bütün hayvana kadar biyolojik organizasyonun tüm seviyelerinde canlı
organizmaların şekli ve işlevi hakkında makaleler yayınlamaya devam etmiştir. Derginin
araştırma içeriğinin yanı sıra, JEB zamanında İncelemeler, Yorumlar, Haberler ve Yazışmalar
yayınlar.
Disease Models & Mechanisms (DMM): İnsan hastalığının mekanizmasına, teşhisine ve
tedavisine yeni bir bakış açısı getiren bir Açık Erişim biyomedikal araştırma dergisidir.
DMM, hastalık biyolojisinde, temel ve klinik bilimin arayüzünde önemli çeviri etkisi olan,
titizlikle hakemli araştırmaları yayınlamaya kararlıdır. İçeriğimiz, temel ve klinik
araştırmacılar, sağlık uzmanları, hastalar ve onların savunucuları ve ailelerinden oluşan
topluluklarımıza ücretsiz olarak sunulmaktadır. DMM, disiplinler arası bir kapsamdadır ve
çok çeşitli hastalıkları kapsar. Ayrıca hastalık biyolojisi alanını geliştiren en yeni teknikleri ve
kaynakları yayınlıyoruz.
Biology Open (BiO): Biyolojik ve biyomedikal bilimlerin genişliği boyunca titizlikle
yürütülen yüksek kaliteli araştırmaları yayınlayan bir Açık Erişim dergisidir. Araştırmacıları
desteklemeye ve yayınlama zahmetini azaltmaya odaklanarak zamanında, kapsamlı, yapıcı ve
adil meslektaş incelemesi sağlar. Baş Editör Steven Kelly liderliğindeki uluslararası
araştırma-aktif akademik Editörler kurulu, kendi alanlarında liderlerden oluşmaktadır. BiO
ekibi, biyolojik ve biyomedikal bilimlerde erişimi genişletmek, eşitliği teşvik etmek ve
yayıncılıkta sürdürülebilirliği sağlamak için bir mekanizma olarak Açık Erişim yayıncılığına
kendini adamıştır.
Erişim tarihi: 21.03.2023 – 21.05.2023