Aşı Kartı
9.09.2021

DUYURU!

İL HIFZISIHHA KURULUNUN 27.08.2021 TARİHLİ KARARININ 9. MADDESİ GEREĞİNCE;

AŞI KARTI VEYA NEGATİF TEST SONUCU OLMAYANLAR KÜTÜPHANEYE ALINMAYACAKTIR.

                                                                                  09.09.2021