Kitap Alıp Verme İşlemleri 1 Haziran İtibariyle başlamıştır.
1.06.2020

KÜTÜPHANEMİZ; 01.06.2020 TARİH İTİBARİYLE AKADEMİK, İDARİ PERSONEL VE ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE

KİTAP ALIP-VERME ŞEKLİNDE HİZMET VERECEKTİR. DEĞİŞİKLİK OLDUĞU TAKDİRDE KÜTÜPHANEMİZİN WEB SAYFASINDAN DUYURULACAKTIR.