Kütüphanemizden 02.07.2018 tarihinden itibaren hizmet alabilecek olanlar.
28.06.2018

Kütüphanemizden; 02.07.2018 tarihi itibariyle,

* ESOGÜ personel, öğrencileri, mezunları, emeklileri, personel eş ve çocukları,

* Anadolu Üniversitesi aktif personel ve öğrencileri,

* Diğer Üniversitelerin aktif personeli, öğrencileri,

* Bakanlık ve bağlı birimlerin personeli,

Kurum Kimlik Kartı ile hizmet alacaklardır.