Ana Sayfa Yönetmelik   Veritabanları Ödünç Verme Galeri Personel İletisim
 
 
          ANA MENÜ
    Deneme Erişimli Veritabanı

    Elektronik  Dergiler

    Süreç El Kitabı
    Hizmet Envanteri
    Hizmet Standartları
    Ekual Kullanım Sözleşmesi
    LC Sınıflama Sistemi
   Çalışma Saatleri
  »     LİNKLER
    Ösym
    Yök
    Ankos

    Tokat

    Ekual
    Üniversite Kütüphaneleri
    Email
KÜTÜPHANE WEB SİTESİ
 » SIKÇA SORULANLAR

 

Ödünç Yayın Hizmetleri Birimi kütüphanenin giriş katında bulunmaktadır. Üyelik, ilişik kesme ve ödünç yayın işlemleri bu bölümde yapılmaktadır.

Kimler ödünç kitap alabilir?
Ödünç yayın verme hizmetinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  akademik ve idari personeli ile öğrencileri yararlanabilir. Üniversite mensubu olmayan okuyucular ödünç yayın verme hizmetinden yararlanamazlar; fakat yayınları kütüphane içinde inceleyebilir ve isterlerse ücretli fotokopi hizmetinden faydalanabilirler.

Yararlanma koşulları:

- Başvuru kaynakları (Abstrakt, indeks, sözlük, ansiklopedi vb.), süreli yayınlar ve tezler ödünç verilmez. Kullanıcılar bu materyallerden sadece kütüphane içinde yararlanabilirler. Diğer materyaller belirlenen ödünç verme kuralları çerçevesinde ödünç alınabilir.

- Üzerinde iade süresi geçmiş yayın bulunan ve/veya cezalı duruma düşmüş üyelere ceza süresi sonuna kadar ödünç yayın verilmez.

- Kütüphaneden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personeli 30 gün süreyle beş kitap, idari personel 30 gün süreyle üç kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 30 gün süreyle beş kitap, lisans ve ön lisans öğrencileri ise 2 hafta süreyle üç kitap ödünç alabilirler.

Yayın ayırtma kuralları:

- Ödünç alınmış bir yayın üzerinde ayırtma talebinde bulunanlar talep tarihine göre sıraya konulur.

- Ayırtılan yayın üyeye bildirilen tarihten itibaren üç gün içinde ödünç alınmadığı takdirde sıradaki üyeye ödünç verilir.

- Ayırtılacak yayın sayısı üyenin ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

Uzatma ve geri çağırma:

- Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyelerin yayın kullanma süreleri uzatılmaz.

- Başka okuyucu tarafından ayırtılan yayınların yararlanma süresi uzatılamaz.

- Kütüphane gerekli gördüğü hallerde iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

Gününde iade edilmeyen yayınlar:

Zamanında iade edilmeyen yayın için üyeye iade tarihi geçen her gün karşılığı üç gün ödünç yayın alamama cezası uygulanır.

Nasıl oturum açabilirim ?

Kütüphanenin ana sayfasından katalog tarama tıklanır.. Açılan sayfada sol bölümde  oturum aç denir. Gelen ekranda kullanıcı adı olarak Akademik ve İdari personeller sicil numaraları , öğrenciler ise öğrenci numaraları ile şifre 1 yazılarak giriş yapılır.

Kitap  süre uzatma işlemi nasıl yapılır ?

Ödünç aldığınız kitapların iade tarihlerini Kütüphane’nin web sayfasından oturum açarak kütüphane hesabınıza ulaşarak uzatabilirsiniz. Süresinin dolmasına 3 gün kala üzerinizdeki kitaplar uzatmak için hazır olur. Daha önce bu alan aktif hale gelmez. Web üzerinden en fazla iki kere uzatma yapabilirsiniz.
Süre uzatma işlemi başarıyla tamamlanamadıysa;

• Başka bir kullanıcı kitabı ayırtmış olabilir.
• Hesabınızda borcunuz olabilir.
• Üzerinizdeki kitaplardan birinin iade tarihi geçmiş olabilir. Süre uzatma işlemi yapılmadan önce iade tarihi geçmiş bütün kitaplar iade edilmelidir.

Kitap   ayırtma işlemi nasıl yapılır ?

Bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış bir kitabı bu kişi iade ettikten sonra ödünç almak istiyorsanız; kütüphane web sayfasından oturum açarak hesabınıza giriniz ve oradan katalog tarama yaparak istediğiniz kitabın katalogdaki bibliyografik kaydına ulaşınız. Kaydın sayfasında Ayırt seçeneğini tıklayın. Ayırtılan kitap Kütüphane’ye iade edildikten sonra ödünç verme bankosunda ayırtma rafında  sizin için 3 gün süreyle bekletilecektir.Ayrılan kitaplar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

Üniversitemiz dışından veritabanlarına erişmek için ne yapmalıyım ?

Personellerimiz ve öğrencilerimiz ,  üniversite dışından veri tabanlarına erişimleri için Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız‘da Vekil sunucu kurulumu gerçekleştirilmiştir. Kullanım ve ayrıntılar için http://vekil.ogu.edu.tr linkindeki video adımlarını izleyip gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra http://www.ogu.edu.tr/ adresine girip

Kullanıcı adı :Sicil veya Öğrenci numarası

Parola :T.C kimlik no  

girilerek  üniversitemiz dışından veri tabanlarına ulaşabilirsiniz.